Bilermen

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Habarlar

 • Jianer Factory is Very Busy

  Jianer zawody gaty işli

  2021-nji ýylyň dekabry, Jinjýan, Hytaý-Dekabr önümçilik üçin iň aýly aýlaryň biri we ýakyn wagtda Hytaýyň Bahar baýramy belleniler.Bahar baýramy Hytaýda iň uly festiwaldyr.Bahar baýramynyň gelmegi diňe bir birleşmek baýramyny däl, eýsem önüm üçinem ...
  Koprak oka
 • Do you know the China International Import Expo?

  Hytaýyň halkara import sergisini bilýärsiňizmi?

  4-nji noýabrda Hytaýyň 4-nji halkara import sergisi açyldy.Milli sergä 58 ýurt we 3 halkara guramasy gatnaşdy, 127 ýurtdan we sebitden 3000 töweregi sergi kärhana sergisine gatnaşdy, ýurtlaryň we kärhanalaryň sany ...
  Koprak oka
 • Many places in China limit electricity, have you placed an order for the product you want?

  Hytaýyň köp ýerinde elektrik togy çäklendirilýär, isleýän önümiňize sargyt goýduňyzmy?

  DONGGUAN, Hytaý - Soňky günlerde elektrik togunyň kesilmegi we hatda elektrik togunyň kesilmegi Hytaýyň hemme ýerinde zawodlary haýallatdy ýa-da ýapdy, bu ýurduň ykdysadyýetiniň haýallaşmagyna täze howp döredýär we Günbatarda Ro Christmasdestwo söwda möwsüminiň öňüsyrasynda global üpjünçilik zynjyrlaryny hasam güýçlendirip biler.Birnäçe r bar ...
  Koprak oka
 • The 14th National Games of the People’s Republic of China successfully concluded

  Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlary üstünlikli tamamlandy

  27-nji sentýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli oýunlary üstünlikli tamamlandy.Sian Olimpiýa sport merkezi stadiony, Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli oýunlarynyň ýapylyş dabarasyna gatnaşdy.14-nji milli oýunlaryň sazy bilen birlikde ...
  Koprak oka
 • Take you to learn The 14th National Games of the People’s Republic of China

  Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlaryny öwrenmäge alyp gidiň

  2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Hytaýyň Şanxi welaýatynda Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlary açyldy.Hytaý Halk Respublikasynyň 1-nji Milli oýunlary 1959-njy ýylda Pekinde geçirildi we şondan bäri 62 ýyl geçdi.Bu milli giňişleýin sport ýygnagy, ...
  Koprak oka
 • New Technology Display

  Täze tehnologiýa ekrany

  Kompaniýa iş netijeliligini we önümçilik kuwwatyny netijeli ýokarlandyrýan käbir täze tehnologiýalary we täze enjamlary hödürledi.Hökümet tarapyndan bölekleýin ykrar edildi we köp dogan kompaniýalary görmäge we öwrenmäge çekdi.Seminarda baş direktorymyz jenap Çen ...
  Koprak oka
 • Introduce automated production line

  Awtomatiki önümçilik liniýasyny hödürläň

  JianEr aýakgap kompaniýasy hünärli aýakgap zawody.15 ýyldan gowrak köwüş ýasamak tejribämiz bar.2020-nji ýylyň iýulynda zähmeti azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin birnäçe awtomatlaşdyryş enjamlaryny hödürleýäris.Awtomatiki önümçilik liniýasy, kompýuter kesýän maşyn, c ...
  Koprak oka
 • JianEr Shoes Company’s New Building

  JianEr Aýakgap kompaniýasynyň täze binasy

  2018-nji ýylyň fewral aýynda, Täze ýylyň başynda, JianEr Aýakgap kompaniýasynyň täze ofis binasyny bezemek üçin bezeldi.Göçüp, täze binada işe başladyk.JianEr Aýakgap kompaniýasyna sagdyn ösüş arzuw edýäris.Bu binanyň alty gaty bar, her gatynda 2000 ...
  Koprak oka