Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Hytaý lomaý söwda Oem / Odm ýöreýän erkekler aýallar moda Meşhur krossowkalar aýakgap işgäri we gezelenç

Gysga düşündiriş:

Bu jübüt satylýan aýakgap, şok siňdirişi, könelmäge çydamly we dem alýan gezelenç aýakgaplary, JIANER aýakgap kompaniýasy tarapyndan maslahat berilýän açyk sport aýakgaplary, umumy görnüşi ýönekeý we başarnykly. Upperokarky bölegi çeýe we elastik meshden we deriden ýasalan we açyk sport görnüşleri wagtynda aýaklaryňyzy rahat saklaýar. Tor insollary aýaklaryňyza rahatlyk getirýär. Daban rezinden, dabanyň öň dişli süýşmegine garşy meýdany we köp gatly keseligine ...


 • Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
 • Jyns: Unisex
 • : Aşy: Ulular
 • Möwsüm: Gyş, tomus, bahar, güýz
 • Daşarky material: Kauçuk
 • Materialokarky material: Meş, sintetik, deri
 • Astar materialy: Meş
 • Reňk: Custöriteleşdirilen
 • Logotip: Custöriteleşdirilen
 • Ölçegi: Custöriteleşdirilen
 • Hyzmat: OEM, ODM
 • Hil: Iberilmezden ozal 100% gözden geçirmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  1_1

  Bu bir jübüt gyzgyn satuw aýakgap, şok siňdirişi, könelmäge çydamly we dem alýan aýakgaptarapyndan maslahat berilýän açyk sport aýakgaplary JIANER aýakgap kompaniýasy, umumy görnüşi ýönekeý we başarnykly. Upperokarky bölegi çeýe we elastik meshden we deriden ýasalan we açyk sport görnüşleri wagtynda aýaklaryňyzy rahat saklaýar. Tor insollary aýaklaryňyza rahatlyk getirýär. Daban rezinden, dabanyň öň dişli süýşmegine garşy meýdany we ýaýlar bilen köp gatly gorizontal nagyş, daban bilen ýeriň arasyndaky aragatnaşyk meýdanyny has netijeli ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen sürtülmäni ýokarlandyrýar. Dabanyň ortasyndaky bölejikler meýdanynda, ýukajyk bölejikler süýşmeýär, şol bir wagtyň özünde dabanyň suw saklanyşyny azaldýar we ýumşak ýoluň üstünden netijeli aralaşýar. Uzaga çekýän diş nagşy ýer bilen ýakyn aragatnaşykda. Çagyllaryň bedene titremesini azaldyň. Dabanyň ortasyndaky marka nyşany, islegiňize görä öz logotipiňizi goşup bilersiňiz. Dizaýn 3D effektine eýe logo ýönekeý we jomart we süýşüp bilmeýän aýakgabyň merkezinde. Dabanyň daşky diş nagşynyň süýşmegine garşy meýdançada, has köp gatlakly süýşmäge garşy üç ölçegli nagyş, gapdal süýşmegiň öňüni alýar we bedeniň deňagramlylygyny has netijeli saklap biler.

  Markany goldaýarys OEM we nusgalaşdyrma nusgasy. Öz stiliňiz bar bolsa, ony öndürmek üçin öz zawodymyz we hiliňize gözegçilik etmek üçin hünärmen QC bar. Stili özleşdirmek isleseňiz, suratlaryňyzy we pikirleriňizi bize aýdyp bilersiňiz. Size ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürlemek üçin hünärmen ösüş toparymyz bar. Biz bir nokatly hyzmat bilen üpjün etmek üçin hünärmen we tejribeli topar, gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  1
  Haryt
  Aýakgap işgäri we gezelenç
  2
  Upperokarky
  Deri + Meş / OEM
  3
  Daşarda
  Kauçuk + MD / OEM
  4
  Ölçegi
  39 - 44 #
  5
  Hil
  5 aýlyk kepillik
  6
  MOQ
  500 jübüt / reňk / stil
  7
  Mysal üçin sargyt
  Kabul edildi
  8
  Nyrh tölegi
  100 dollar / bölek
  9
  Gurşun wagtynyň nusgasy
  15 Iş güni
  10
  Eltip beriş senesi
  60 iş güni

  471471_2471_3471_4471_5

   

  s4

  1623488525


 • Öňki:
 • Indiki: