Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
je

Biz hakda

trh

INJINJIANG JIAN ER SHOES & GARMENTS CO., LTD 2006-njy ýylda Hytaýyň Jinjiang şäherinde döredildi. 15 ýyldan gowrak köwüş ýasamak tejribämiz bar.
200Biziň 200 töweregi işgäri bolan aýakgap fabrigimiz bar. “JianEr Shoes Compay” -da 2 bina bar, biri ofis binasy, beýlekisi aýakgap öndürýän bina. Meýdany 6000 inedördül metrden gowrak, aýakgap sergisi bolsa 1000 inedördül metr.
IanJianEr aýakgap kompaniýasy esasan krossowka, tötänleýin aýakgap, ylgaw aýakgaplary, sport aýakgaplary, açyk aýakgap, basketbol aýakgaplary, futbol aýakgaplary, aýakgaplar, sandallar öndürýär, erkek aýakgaplary, aýal aýakgaplary we çagalar aýakgaplaryny öz içine alýar. Şu wagta çenli gündelik önümimiz 1500 jübüt aýakgap, aýda takmynan 50,000 jübüt.

Show Sergi otagymyzda 5000-den gowrak stil bar, hemmesi önümçiligimizden. Her ýyl müşderilerimiz üçin 500-1000 töweregi täze stil çykarýarys.

"Biziň önümlerimiz JianEr laboratoriýasy tarapyndan synagdan geçiriler .Din synagy, dartyş synagy, aşgazan synagy, flexural synag, sary garşylyk synagy we ş.m. üçin birnäçe hünär synag enjamlary bar.

Past Geçen ýyllarda biz kärhana medeniýetimizi hem döredýäris, kompaniýa aç-açan gymmatlyklara esaslanýar .Biziň gözýetimimiz: "söýgi, seresaplylyk, sabyrlylyk, ak ýüreklilik, jogapkärçilik" düşünjesine "Bäş ýürek" hyzmat düşünjesini berjaý etmek, ýeňiş gazanmak - müşderimiz bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyz .Biziň hoşniýetli ünsüňize garaşýarys.

IanJianEr Aýakgap kompaniýasy, professional aýakgap fabrigi. awtomatiki önümçilik liniýalaryny we innowasiýa önümçilik liniýalaryny ulanýarys. Kompýuter kesiji maşyn, kompýuter tikin maşyny, awtomatiki bukulýan guty maşyn, awtomatiki mehaniki gol we ş.m. Esasy bazarlarymyz Europeewropa, Amerika we Aziýa. Global müşderiler üçin bir gezeklik yzarlaýyş hyzmatyny hödürleýäris. Hiline gowy gözegçilik etmek we üpjün etmek üçin bir topar bolup işleýäris. Bizde önümçilik ussahanasy, nusga ussahanasy, gözleg we barlag bölümi, dizaýn topary, QC topary, satuw topary we synag bölümi bar.

wqdas