Bilermen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • trh

biz hakda

web sahypamyza hoş geldiňiz

Jinjiang Jianer Shoes & Garments Co., Ltd. häzirki zaman kompaniýalarynyň biri hökmünde dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw ýygyndysydyr. Aýakgap pudagynda 15 ýyl tejribämiz bar. Biziň kompaniýamyz 8000 inedördül metrden gowrak we 4 önümçilik liniýasyny we 1 awtomatlaşdyryş liniýasyny öz içine alýar. Müşderiler üçin sargytlary we aksiýalary tertipläp, ýokary hilli, arzan bahadan we ýokary netijelilik hyzmatlaryndan peýdalanyp bilýäris. Gaty dolandyryş we müşderi ilki bilen kompaniýamyzyň iş maksadydyr. Dünýäniň dürli künjeklerinden baryp görmek we satyn almak üçin hoş geldiňiz.

Koprak oka

Habarlar we wakalar

biz hakda öwreniň
 • Many places in China limit electricity, have you placed an order for the product you want?
  Hytaýyň köp ýerinde elektrik togy çäklendirilýär, h ...
  21-10-06
    DONGGUAN, Hytaý - Soňky günlerde Hytaýda elektrik togunyň kesilmegi we hatda elektrik togunyň kesilmegi zawodlaryň işini haýallatdy ýa-da ýapdy, bu ýurduň ykdysadyýetiniň haýallaşmagyna we hasam howp salmagyna sebäp boldy ...
 • The 14th National Games of the People’s Republic of China successfully concluded
  Halkyň 14-nji milli oýunlaryR ...
  21-09-28
    27-nji sentýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji Milli oýunlary üstünlikli tamamlandy. Sian Olimpiýa sport merkezi stadiony, 14-nji milli ýapylyş dabarasyna gatnaşdy ...
 • Take you to learn The 14th National Games of the People’s Republic of China
  14-nji milli oýunlary öwrenmäge alyp gidiň ...
  21-09-16
    2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Hytaýyň Şanxi welaýatynda Hytaý Halk Respublikasynyň 14-nji milli oýunlary açyldy. Hytaý Halk Respublikasynyň 1-nji Milli oýunlary i ...
 • New Technology Display
  Täze tehnologiýa ekrany
  21-08-24
  Kompaniýa iş netijeliligini we önümçilik kuwwatyny netijeli ýokarlandyrýan käbir täze tehnologiýalary we täze enjamlary hödürledi. G tarapyndan bölekleýin ykrar edildi ...
 • Introduce automated production line
  Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasyny hödürläň
  21-08-24
  JianEr aýakgap kompaniýasy professional aýakgap fabrigi. 15 ýyldan gowrak köwüş ýasamak tejribämiz bar. 2020-nji ýylyň iýulynda azaltmak üçin birnäçe awtomatlaşdyryş enjamlaryny hödürleýäris ...
Koprak oka